Aktív Angol
magyarul in english


mert mi az angol nyelv minőségi és magas szintű tanításával foglalkozunk, az általunk kidolgozott megosztott-elv szerint!

Magántanítványokat oktatunk, a hatékonyság maximalizálása érdekében alkalmazzuk a feladat-megosztott rendszert! Oktatási módszerünk lényege, hogy specifikusan tartjuk óráinkat. Egyik része kifejezetten az angol nyelv elsajátításával kapcsolatos szóbeli készségek fejlesztésére épül (hallás utáni értés, szövegértelmezés, beszédkészség-fejlesztés stb), másik része pedig az adott témakörökkel kapcsolatos írásbeli ismeretek (nyelvtani szabályok, íráskészség-fejlesztés stb...) tudásanyagát adja át.

A gyakorlatban tehát ez annyit jelent, egy-egy tanítvánnyal két tanár foglalkozik, így feladatmegosztás útján célorientáltan működünk együtt.